🔹براساس شنیده ها سفر سلطان عمان به ایران که با پوشش گسترده رسانه های دولتی و‌حاکمیتی همراه بود دستاورد خاصی نداشته است.
🔹گفته می شود در این سفر بنا بوده سلطان عمان برای احیایجام پادرمیانی نماید اما حتی اجازه طرح مسئله به وی داده نشده است.
🔹دقیقا این موضوع در سفر سال ها قبل شینزو آیه به تهران تکرار شده بود.
🔹گفته می شود برای خالی نبودن عریضه چند قرار تجاری سمبلیک میان ایران و‌عمان امضا شده است و جز این مورد این سفر دستاورد قابل ذکر دیگری نداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید