عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در توییتر خود نوشت:
🔹عراق با ۳/۳ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت درماه آوریل ۷/۷میلیارد دلار درآمد کسب کرد. (سرانه ماهانه ۱۸۳ دلار)

🔹ایران به خاطر تداوم تحریم حداکثر ۱/۲ میلیون بشکه ( با تخفیف) درحد ۲/۲میلیارد دلار (سرانه ماهانه ۲۵ دلار) یعنی ۱۴ درصد عراق

🔹نتیجه: کسری بودجه، تورم، رشد قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم!

دیدگاهتان را بنویسید