🔹تاریخ این نامه مربوط به ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ است.

دیدگاهتان را بنویسید