چقدر این خبرها تلخ و غیر قابل جبرانه خدا لعنت کنه حکومتی که باعث نابودی کشور شد، خدا به داد شرکت های دیگه این مملکت و کارگراش برسه…

دیدگاهتان را بنویسید