🔻عدم رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی می‌باشد که همچنان توسط مسئولین نادیده گرفته شده و گاهی در راستای ترویج این خشونت اعمالی را شاهدیم که امنیت را در سطح جامعه به سرعت پایین می‌آورد.

دیدگاهتان را بنویسید