🗣 احمد علیرضا بیگی نماینده افشاکننده دریافت خودروهای شاسی بلند می گوید: برخی نمایندگان با اسامی از قبیل دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشان این خودروها را دریافت کردند. بنابراین این نمایندگان نسبت به قباحت این کار آگاهی داشتند و می دانستند این اقدام برازنده خانه ملت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید