رسانه های محلی نیمروز گزارش دادند که در روستای وکیل ولسوالی کنگ نیز بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی درگیری رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید