🔻 تصاویر منتشر شده مربوط به ممانعت طالبان در برابر ساخت استحکام‌های امنیتی مرزبانان ایرانی است.

🔻گفته می شود طالبان هنوز هم به طرف ایرانی اجازه کار در امتداد مرز را نداده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید