🔻گروه مسلح “آزادی روسیه” طرفدار اوکراین به روستاهای روسیه در منطقه مرزی بلگورود با اوکراین یورش برد.

🔻جنگجویان خانه فرهنگ در روستای گورا پودیل را تصرف کردند و با استفاده از خودروهای زرهی و تانک به پاسگاه مرزی گریورون حمله کردند.

🔻پیش از این، واشنگتن پست با استناد به اسناد فاش شده از پنتاگون، برنامه های زلنسکی را برای تصرف شهرهای مرزی روسیه و حمله به عمق خاک روسیه برای به دست آوردن برگ برنده در مذاکرات آتی با روسیه فاش کرده بود.

🔻فرمانده گردان “آزوف” اوکراینی – بوگدان کروتیویچ- نیز به این نوع عملیات اشاره کرد و گفت که یگانش قصد دارد با تصرف شهرهای کوچک روسیه، نقش مهمی در ضدحمله اوکراین ایفا کند تا از آن برای اعمال فشار بر مسکو استفاده کند.

🔻به نظر می رسد که نیروهای اوکراینی و گروه های های وفادار به آنها، از تاکتیک های چچنی، در طول اولین جنگ روسیه و چچن،الهام گرفته اند.

🔻در جنگ چچن اول نیروهای چچنی استراتژی تصرف شهرهای کوچک روسیه یا گروگان گرفتن برای استفاده از آنها را اتخاذ کردند. کارت فشار برای بازگرداندن زمین هایی که تحت کنترل روسیه بود.

دیدگاهتان را بنویسید