اشاعه این تفکر اشتباه، حق‌الناس بر گرده‌تان است. البت به قول آن پیر خردمند، خودتان دانید و مملکت‌تان!

دیدگاهتان را بنویسید