یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراف کرد: در حال حاضر ۱۹ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند! علی آقامحمدی، افزود: «یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور قابلیت توانمندسازی ندارند و این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار خواهند گرفت.»

دیدگاهتان را بنویسید