🗣 انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حالیکه به راحتی فرزندش را به کانادا فرستاده، برای مردم فرودست نسخه پیچی می‌کند و می‌گوید:

◀️ گاهی به اشتباه گمان می‌شود که پرورش فرزند نیازمند شرایط اعلای اقتصادی است!

◀️ درحالیکه با شرایط مختلف اقتصادی در صورت غنای فرهنگی می‌توان زمینه بروز و ظهور توانمندی و رشد استعدادهای فرزندان را در خانواده و جامعه رقم زد که بارها شاهد اینگونه درخشش ها بوده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید