🗣 کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
◀️ با عرضه کلان و پیش‌فروشی که انجام شد و الان هم مرحله دوم این طرح، قیمت‌ها موقتا در بازار آزاد پایین آمده، اما منطقا کاهش قیمت‌ها با این روش پایدار نیست.  

◀️ الان دولت بدترین روش اقتصادی ممکن را برای کنترل بازار به کار می‌گیرد که دقیقا روش حکومت شوروی است، سوسیالیست دولتی اینطوری است که دولت خودش را جای بازار می‌گذارد، این روش در ابتدا خوب جواب می‌دهد، قیمت‌ها پایین آمده و رضایت مردم جلب می‌شود، اما بعدا بازار از بین می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید