◀️ لیر ترکیه با شروع معاملات بازارهای مالی در پی انتخابات (که به نظر می‌رسد به دور دوم کشیده شود)، به پایین‌ترین حد خود در دو ماه اخیر سقوط کرده است.

◀️ این ارز تا ۱۹.۷۰ دلار تضعیف شد و سپس برخی از زیان‌های خود را به ۱۹.۶۶ رساند و در مسیر بدترین دوره خود از اوایل نوامبر قرار گرفت.

◀️ این میزان از سطح ۱۹.۸۰ که در اوایل ماه مارس پس از زمین لرزه‌های مرگبار در ماه فوریه به آن رسید، فاصله زیادی نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید