◀️ این هفته قسمت اول فصل جدید مسابقه خانه پخش نشد.

📝 روزنامه هفت صبح نوشت: این اتفاق به ممیزی برمیگردد و یکی از شرکت کنندگان خانم لاک ناخن داشت و نباید نشان داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید