فعالان صنفی : مسئولان معنی قناعت را برای مردم توضیح دهند.

دیدگاهتان را بنویسید