حسین قدیانی: روایت عشق از تهران تا دمشق همین قدر متفاوت است. آخوند سمت چپی قرار بود ضمن تغییر کاربری، گشت ارشاد را مختص امثال آخوند سمت راستی کند بل‌که مسئولین سنجیده حرف بزنند و بر مدار عقلانیت رفتار کنند. قطعاً روحانیتی که بی‌زاری از بی‌حجابی را در بوق می‌کند و بی‌زاری از بی‌عدالتی را نه، به جای هسته‌ی دین، پوسته‌ی آئین را چسبیده. بماند که اگر شوآف این بی‌زاری‌ها می‌خواست نتیجه بدهد، الان وضع حجاب این نبود.
▪️ممکن است بگویند: حجاب در سوریه قانون نیست و در ایران هست. جواب می‌دهم: قانونی که نتیجه‌ی عکس داده، بدتر لج مردم را درآورده و به بدترین دوقطبی‌ها دامن زده، لغو شود حتماً به‌تر است.

دیدگاهتان را بنویسید