پریگوژین رئیس شرکت نظامی واگنر پس از تلفات زیاد و زمین گیر شدن در باخموت با عصبانیت فریاد می زند:

🔻ما باخموت را از دست قدرتمندترین نیروهای جهان آزاد می کنیم، در حالی که برخی از تفاله ها سعی می کنند مهمات را از ما دریغ کنند.

🔻از سوی دیگر با از دست دادن پسرانم که متعلق به واگنر هستند، بهای سنگینی می پردازم.

🔻شویگوی (وزیر دفاع روسیه) لعنتی ؛ وقتی می‌گویم یک میلیون گلوله می‌خواهم، شما باید بدون محاسبات نظامی آنها را تهیه کنید، حرامزاده‌ها».

دیدگاهتان را بنویسید