🗣 مرندی ‏۱۳ شهریور۱۴۰۱: ایران ابهامات یا خلأهای متن را نمی پذیرد. زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است.

🗣 ۱۴ اردیبهشت۱۴۰۲: ایران همچنان آماده توافق هسته‌ای و پذیرش متن مورد توافق سال گذشته است

دیدگاهتان را بنویسید