◀️ رئیس جمهور آذربایجان مدعی شد این شکل از روابط انتخاب آذربایجان نیست، همه و به خصوص محافلی در ایران باید بدانند که زبان تهدید و ترور در برابر آذربایجان کارساز نیست و ایرانی‌ها هر چه زودتر این را بفهمند، زودتر نشانه‌هایی از عادی‌سازی را مشاهده خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید