❗️این چه مافیایی است که همه راجع به آن صحبت می‌کنند ولی هیچ‌یک از دو قوه کشور توان مبارزه با آن را ندارند؟
احتمالا این مافیا توسط قوی ترین فرد مملکت کنترل و هدایت می شود

دیدگاهتان را بنویسید