◀️ امروز فرهنگیان در برخی شهرها در اعتراض به عدم پرداخت معوقات و همچنین شیوه نادرست اجرای رتبه‌بندی تجمع صنفی برگزار کردند.

دیدگاهتان را بنویسید