فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات، از اخراج خود از کار خبر داده و گفته این اتفاق در حالی افتاده که از او در سال گذشته و در تابستان امسال به عنوان «کارمند نمونه» تقدیر شده بود. همچنین خبر رسیده است که به فائزه رهنورد، خواهر مجیدرضا رهنورد، از اعدام‌شدگان اعتراضات نیز گفته شده پس از پایان تعطیلات اجازه ورود به دانشگاه محل تحصیلش را ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید