این نتیجه نظرسنجی از مردم درمورد عملکرد دولت در یک رسانه نزدیک به جریان اصولگرا و حامی دولت است نه رسانه‌های موسوم به معاند!

دیدگاهتان را بنویسید