🔹الخلیج آنلاین نوشت: هرچند سخنان زیادی درباره پیشرفت دیپلماتیک بزرگ چین در منطقه پس از میانجی گری در از سرگیری روابط بین عربستان ایران بر زبان آورده می شود، با این حال مقاماتی بلند پایه در آمریکا می گویند که این کشور از جزئیات این توافق آگاه بوده است

دیدگاهتان را بنویسید