از کلیه فروشی و مواد فروشی تا نوزاد فروشی به صورت علنی!
آگهی در شهر مشهد دیده شده است!

دیدگاهتان را بنویسید