◀️ هدایت الله خادمی، نماینده ادوار مجلس درباره بی توجهی به دغدغه های مردم گفت: مجلس یازدهم ۳ سال وقت هدر داد و به نظام ضربه زد، قرار بود این مجلس با کاهش تورم و ریل گذاری صحیح برای ایجاد رونق اقتصادی به نفع نظام کار کند اما نمایندگان امروز دنبال کارهای کوچولو می روند که فقط سرگرم باشند یا برای جامعه سرگرمی ایجاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید