🔹خسارت جنگ تحمیلی ۴۴۰ میلیارد دلار

🔹خسارت تحریم های هسته ای: بالغ بر هزار میلیارد دلار

دیدگاهتان را بنویسید