🗣 محمد فاضلی، جامعه‌شناس نوشت:
سیاست مداران حاضر نیستند ختنه پسرشان را حتی به پزشک معمولی بسپارند و دنبال بهترین میگردند

🔹 اما عموما حاضرند سرنوشت یک، قشر کسب و کار وزارتخانه یا ملت را به ناواردترین رفقا یا به همپالکی ناکاربلدشان بسپارند

🔹 منطق هر دو نیز نفع شخصی است. لذا باید با قدرت مردم محدود و مقید شوند.

دیدگاهتان را بنویسید