فکر می‌کنید این مقنعه‌‌های سیاه اجبار بر سر مردان مسخره و مضحک به نظر می‌رسد؟

حجاب اجباری و این مقنعه‌های سیاه لعنتی بر سر ما زنان هم مسخره و مضحک بود فقط چشم‌های شما را به این زشتی عادت دادند. کاری کردند که چهل سال اجبار و تحقیر زنان برای‌تان عادی به نظر برسد.

دیدگاهتان را بنویسید