◀️ نمایندگان مجلس  با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر پیش‌بینی سازوکاری برای اعطای یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو مخالفت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید