روزنامه کیهان نوشت:
🔹توافق با آژانس صرفا باید بر مبنای اخذ تضمین و اطمینان درباره عدم تکرار سیاست‌های گذشته باشد؛ ضمن اینکه احیای برجام صرفا با تحقق مطالبات ایران در زمینه لغو موثر و پایدار و راستی‌آزمایی شده تحریم‌ها امکان‌پذیر است و نه طلبکاری آمریکا و اروپا، بدون تعیین تکلیف موضوع تحریم‌.

دیدگاهتان را بنویسید