🔹رییس گروه شبه نظامی واگنر به دولت روسیه بابت کمبود مهمات در جبهه اوکراین هشدار داد.

🔹 در آخرین نشانه تنش بین کرملین و گروه شبه نظامی و خصوصی واگنر، یوگنی پریگوژین رییس این گروه که غربی‌ها از آن با عنوان مزدور یاد می‌کنند در مورد فروپاشی کامل جبهه غرب روسیه – شرق اوکراین- در شهر باخموت هشدار داد. وی هشدار داد که موقعیت روسیه در اطراف شهر باخموت در شرق اوکراین در خطر است، مگر اینکه سربازانش مهمات دریافت کنند

دیدگاهتان را بنویسید