🗣 رئیس‌ سازمان منابع طبیعی کشور:
در ایران هر سال یک میلیون هکتار بیابان تولید می‌شود.

🔹 محدودیت اعتباری و منابع سالانه باعث شده است هر سال بتوان ۳۰۰ هزار هکتار آن را مدیریت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید