خاک بر سر حکومتی که اینگونه میخواهد یک جنایت دنباله دار را لاپوشانی کند

دیدگاهتان را بنویسید