🗣 معصومه ابتکار: اتفاقاً حادثه اسیدپاشی اصفهان یکی از آن موضوعاتی است که به مبانی عدالت در نظام خدشه وارد می‌کند و امام روی این موضوعات بسیار حساس بود ولی این پرونده رسیدگی نشد.

دیدگاهتان را بنویسید