◀️ ‏شباهت این شعبون بی‌مخ‌ها با اون شعبون بی‌مخ (شعبان تاجبخش) در یک چیز است؛ اون‌ها در کودتای ۲۸ مرداد علیه مصدق و مردم، و به نفع آمریکا کار کردن. امروزم این‌ها علیه مردم و به نفع مخالفین نظام کار کردن.

دیدگاهتان را بنویسید