حمید ابوطالبی، تحلیلگر سیاسی نوشت: شعارهای انتخاباتی اعتدال درسال ۱۳۹۲ «احیاء اخلاق؛ نجات اقتصاد؛ تعامل باجهان» بود.

۱۸ماه طول کشید! تا رییس این دولت فعلا به شعار سیاست خارجی اعتدال رسیده و به ضرورت «تعامل با همه کشورهای دنیا و تامین حداکثری منافع ملی» اعتراف کند!

اگرچه بسیار دیر است؛ اما به دنیای واقعیت‌ها خوش‌ آمدید!

دیدگاهتان را بنویسید