شیخ‌فضل‌الله نوری که از مخالفین مشروطه و داشتن قانون اساسی در کشور بود: «اگر زن باسواد شود، بی‌عفت می‌شود..»
برگرفته از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان:
شیخ فضل‌الله نوری در فتوایی تأسیس مدارس دختران را خلاف شرع اسلام نمود…او که باز شدن مدارس دختران را در ردیف ترویج فاحشه‌خانه می‌دید شاکی بود که مشروطه‌خواهان می‌گویند: تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده و با همدیگر در آمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند و و فغانش از کلمه آزادی به آسمان بود و لعنت می کرد که فنون فحشا و فسوق و فجور تا کجا شایع شده …شیخ فضل‌الله نوری در جلسه‌ای به ناظم‌ کرمانی درباره مدارس جدید می‌گوید:
«ناظم الاسلام تو را به حقیقت دین قسم می دهم که آیا این مدارس دختران خلاف شرع نیست؟ …..آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین مردم نمی‌شود….؟ آیا یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقائد شاگردان را سخیف و ضعیف نمی‌کند؟؟

دیدگاهتان را بنویسید