🔹تیگو ۸ پرو:
قیمت قدیم: 1920
قیمت جدید: 2210
🔹فونیکس FX:
قیمت قدیم: 1500
قیمت جدید: 1730
🔹تیگو 7 پرو:
قیمت قدیم: 1420
قیمت جدید: 1630
🔹آریزو 6 پرو:
قیمت قدیم: 1210
قیمت جدید: 1390
🔹ایکس55 پرو:
قیمت قدیم: 1080
قیمت جدید: 1220
🔹ایکس 22 پرو:
قیمت قدیم: 732
قیمت جدید: 842

دیدگاهتان را بنویسید