◀️ عطا تقوی اصل استاد ژئوپلیتک دانشگاه درباره چشم انداز جنگ اوکراین می گوید: اولین و مهمترین بازنده در این حمله خود روسیه است، گفت: همینطور اولین و مهمترین قربانی این جنگ شخص پوتین است که می توانست با رییس جمهور فعلی اوکراین تفاهم نامه ای امضا کند، متاسفانه این وضعیت مثل یک باتلاق است و هر چه تداوم این جنگ بیشتر شود روسیه عمیق تر در آن غرق می شود. از این رو برای پایان این جنگ چشم انداز کوتاه مدتی وجود ندارد.برندگان جنگ، آمریکا و چین هستند، نتیجه جنگ تحولات ژئوپولتیکی بسیاری را در جهان رقم خواهد زد

دیدگاهتان را بنویسید