این پست دارای یک دیدگاه است

 1. سیما

  قالی باف
  بی شرف
  پررو
  بی ابرو
  درد
  بی ناموس
  پدر سگ

دیدگاهتان را بنویسید