🔹برای نخستین‌بار در آذر سال 89 بود که اولین مرحله واریز یارانه نقدی در ایران انجام شد.به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان پرداخت می‌شد که در آن زمان تقریبا معادل با 40 دلار بود.در طول سالیان گذشته همواره تورم گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است.تورم هر روز ارزش پول ملی را کاهش داده و در نتیجه قدرت خرید یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌شود نیز کاهش یافته و خواهد یافت.

🔹محاسبات نشان می‌دهد با وجود اینکه یک بار در آبان سال 98 و یک بار در اردیبهشت 1401 به مبلغ یارانه افزوده شد،قدرت خرید دلاری یارانه در یک دهه گذشته از 40 دلار به کمتر از 8 دلار رسیده است.

🔹همچنین در سه سال گذشته هر زمان که یارانه شارژ شده، در کمتر از یک سال قدرت خرید دلاری آن نصف شده و اثرگذاری خود را از دست داده است.از همین رو می‌توان گفت در اقتصاد ایران پرداخت یارانه نقدی به مُسکّن موقتی بدل شده که در دستان سیاستگذار قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید