‏در ساختاری که یک شهروند برای یک استوری یا دیوارنویسی در مخالفت با حکومت، با لشکری از لباس شخصی‌ها ضرب و شتم و بازداشت می‌شود، نمی‌توان گفت مسمومیت عمدی و سازمان‌یافته‌ دختران ایران، خودسرانه و بدون اطلاع است. حمله به دانش‌آموزان دختر و آزار آنها، حمله به آینده همه مردم ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید