‏🗣 حسین امیرعبداللهیان ۴ اسفند ۱۴۰۰: به توافق با آمریکا نزدیک شده‌ایم

🗣 حسین امیرعبداللهیان ۷ اسفند ۱۴۰۱: برای توافق با آمریکا فاصله زیادی نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید