اگر هنوز فکر می‌کنی در آستانه فروپاشی اقتصادی هستیم، باید بگم نه عزیز من، ما در آستانه نیستیم، ما داخل فروپاشی هستیم و فقط داریم تو تر می‌رویم! فروپاشی همین ۵ روز است.

دیدگاهتان را بنویسید