🔹 دهها نفر کشته و مفقود شدند.

دیدگاهتان را بنویسید