🔹 عذرخواهی یک کانال انقلابی از مخاطبینش بابت ترغیب برای رای دادن به رییسی!

دیدگاهتان را بنویسید