🔹مجلس و دولت دنبال راهی برای کنترل نرخ ارزی هستند که می‌گویند واقعی نیست!

🔹خود را خسته نکنند. افزایش نرخ ارز در این اندازه و به این صورت علل اقتصادی و مدیریتی ندارد.

🔹علت فقط سیاسی است اگر می‌توانید آن را حل کنید. البته نمی‌توانید.

دیدگاهتان را بنویسید