محمدعلی ابطحی در توییتی نوشت: تایید وزارت بهداشت بر عمدی بودن مسمومیت دانش‌آموزان دختر یعنی ! افراطیگری از نوع دینی آن بزرگترین خطر برای همه جوامع است

دیدگاهتان را بنویسید